liên hệ

Cảm ơn bạn đã để lại thông tin liên hệ, RETI sẽ liên hệ với bạn sớm nhất có thể!

bạn cần liên hệ trực tiếp

Phụ trách kinh doanh

Liên hệ trực tiếp về sản phẩm hoặc 

tư vấn, triển khai mua – bán 

Email : ha.nguyen@reti.vn

Mr. Hà – 0946 856 644

Phụ trách Marketing

Liên hệ trực tiếp về giải pháp truyền 

thông và quảng cáo 

Email : marketing@reti.vn

Mrs. Duyên – 0987 126 898

Phụ trách công nghệ

Liên hệ trực tiếp về giải pháp 

công nghệ ứng dụng

Email : system@reti.vn

Ms. Ngọc – 0779 298 422