icon

Chính sách bảo mật

1. Mở đầu

Chính sách bảo mật của RETI giúp bạn hiểu RETI thu thập những dữ liệu gì liên quan tới người dùng, tại sao RETI thu thập và RETI sẽ làm gì với dữ liệu đó. Nhờ sự tin tưởng và chia sẻ thông tin trong quá trình bạn đăng ký và sử dụng dịch vụ, RETI cam kết chỉ sử dụng những thông tin này để tạo ra các dịch vụ chất lượng hơn.

2.Cập nhật
Điều khoản này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Công ty cổ phần giải pháp công nghệ bất động sản và đầu tư Reti, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website https://reti.vn/

Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng dụng hoặc vào website trên để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

3.Quyền sở hữu Ứng dụng

Việc chia sẻ thông tin cá nhân cho RETI là hoàn toàn chủ động bởi bạn và được bạn cung cấp một cách tự nguyện. Ví dụ, bạn có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi khi:

  • Đăng ký tài khoản sử dụng, đăng ký trở thành cộng tác viên tại RETI
  • Tương tác với các trang/ kênh mạng xã hội của chúng tôi;
  • Tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức;
  • Sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân;
  • Điền thông tin trong các cuộc khảo sát của chúng tôi.
4. Mục đích sử dụng thông tin

RETI sử dụng các thông tin bạn chia sẻ chỉ với mục đích tối ưu việc cung cấp dịch vụ và kết nối bạn với mạng lưới các chuyên viên kinh doanh của chúng tôi, kết nối với các khách hàng giao dịch bất động sản tiềm năng, cung cấp các thông tin hữu ích về bất động sản mà chúng tôi nghĩ rằng bạn quan tâm.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp cho các nghiên cứu và phân tích nội bộ nhằm mục đích quản lý và tối ưu các dịch vụ mà RETI cung cấp. Đội ngũ RETI có thể liên hệ với bạn qua các thông tin như email, số điện thoại để xin ý kiến đóng góp của bạn về dịch vụ của chúng tôi.

5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi xác định rằng việc bảo mật thông tin của bạn và các khách hàng là nhiệm vụ quan trọng. RETI không cho thuê, chuyển nhượng, trao đổi, hay sử dụng thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ cá nhân hay tổ chức khác để đạt mục đích thương mại. Chúng tôi cũng không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi thu thập được từ người dùng với một bên thứ 3, trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp bạn phát sinh giao dịch bán hàng với những khách hàng, cá nhân khác thông qua RETI, chúng tôi có thể cung cấp một số thông tin cá nhân của bạn tới bên còn lại để hoàn tất thủ tục mua/bán theo quy định hiện hành.

RETI sẽ dùng các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự cố rò rỉ hoặc lợi dụng thông tin gây ra từ cá nhân hoặc tổ chức bên thứ 3 nào.

Đối với người dùng, thông tin tài khoản của bạn luôn được bảo mật một cách chủ động với mật khẩu. Vui lòng không tiết lộ các loại mật khẩu tài khoản, mật khẩu dùng một lần (OTP) cho các cá nhân, tổ chức khác. Bạn có thể đổi mật khẩu trực tiếp trên ứng dụng, hoặc thông báo với chúng tôi khi nghi ngờ mật khẩu của mình bị rò rỉ và tài khoản của mình bị lợi dụng cho mục đích xấu.

Bằng việc cung cấp thông tin cho RETI, bạn đã chấp thuận với các điều khoản trong Chính sách bảo mật.

Đang tải ...

Chuyên viên RETI luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi nhu cầu bất động sản của bạn