Liên hệ

Phụ trách kinh doanh

Liên hệ trực tiếp về sản phẩm hoặc  tư vấn, triển khai mua – bán

Email : ha.nguyen@reti.vn

Mr. Hà – 0946 856 644

Phụ trách Marketing

Liên hệ trực tiếp về giải pháp truyền thông và quảng cáo

Email : marketing@reti.vn

Mrs. Duyên – 0987 126 898

Phụ trách công nghệ

Liên hệ trực tiếp về giải pháp công nghệ ứng dụng

Email : system@reti.vn

Ms. Ngọc – 0779 298 422