Phát triển bất động sản

Chuyên gia phát triển bất động sản hàng đầu

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của RETI sẽ đồng hành với chủ đầu tư từ bước lên ý tưởng phát triển, đầu tư dự án đến chiến lược tiếp thị – phân phối. RETI bằng những phân tích, đánh giá chuyên sâu sẽ xác định chiến lược phát triển phù hợp nhất cho dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư tối ưu cho chủ đầu tư

Phát triển bất động sản 1

Chuyên gia phát triển bất động sản hàng đầu

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của RETI sẽ đồng hành với chủ đầu tư từ bước lên ý tưởng phát triển, đầu tư dự án đến chiến lược tiếp thị – phân phối. RETI bằng những phân tích, đánh giá chuyên sâu sẽ xác định chiến lược phát triển phù hợp nhất cho dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư tối ưu cho chủ đầu tư

Phát triển bất động sản 2
Phát triển bất động sản 3

Tư vấn đầu tư và phát triển quỹ đất

Kinh nghiệm và chuyên môn về thị trường BĐS của RETI là lợi thế kết nối, đảm bảo thành công cho các thương vụ M&A. RETI chú trọng tính chiến lược của giải pháp tư vấn, đảm bảo doanh nghiệp đạt được mục tiêu và tiếp tục phát huy tiềm năng dài hạn của dự án

  • Tìm và đánh giá quỹ đất để phát triển dự án
  • Tư vấn cấu trúc giao dịch mua bán, chuyển nhượng dự án BĐS
  • Quản lý và cùng triển khai với CĐT về hiệu quả của quá trình M&A
  • Tư vấn, cấu trúc, sắp xếp nguồn vốn tùy theo nhu cầu và hiện trạng
  • Tìm và đánh giá các cơ hội đầu tư BĐS

Gặp gỡ các chiến lược gia của RETI

Đội ngũ phát triển chiến lược tại RETI đều có từ 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực BĐS. Họ từng nắm giữ những chức vụ quan trọng tại các tổ chức – doanh nghiệp BĐS hàng đầu trước khi tham gia vào RETI, có thể kể đến như một vài cái tên dưới đây

Phát triển bất động sản 4
Phát triển bất động sản 5
Phát triển bất động sản 6
Phát triển bất động sản 7
Phát triển bất động sản 8
Phát triển bất động sản 9
Phát triển bất động sản 10
Phát triển bất động sản 11

Đăng ký nhận tư vấn ngay