Các loại dịch vụ bất động sản tại Việt Nam – Cập nhật mới nhất

0
641

Thị trường bất động sản ngày càng phát triển, cùng với đó là sự xuất hiện không ngừng gia tăng của các loại dịch vụ bất động sản để phục vụ cho việc mua bán, quản lý bất động sản.

Dịch vụ bất động sản là gì?

Dịch vụ bất động sản là các hoạt động hỗ trợ kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản.

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, có 4 loại dịch vụ bất động sản: Dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Về phạm vi kinh doanh dịch vụ bất động sản, các chủ thể là tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền kinh doanh các dịch vụ bất động sản. Điều này được quy định tại điều 60 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Các loại dịch vụ bất động sản tại Việt Nam – Cập nhật mới nhất 1Dịch vụ môi giới bất động sản

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, “Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.”

Điều kiện để được phép kinh doanh môi giới bất động sản quy định tại Điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014:

– Đối với cá nhân hoạt động kinh doanh môi giới độc lập yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật;

– Đối với tổ chức muốn hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản buộc phải thành lập doanh nghiệp. Trong đó, có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Các yêu cầu để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản được quy định tại điều 68 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

“1. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản khi có đủ các điều kiện sau đây:

a, Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b, Có trình độ tốt nghiệp trung hộ phổ thông trở lên;

c, Đã qua sát hạch nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 05 năm,”

Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

Theo khoản 6 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, “Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.”

Điều kiện để kinh doanh sàn giao dịch bất động sản theo điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2014:

– Chủ thể kinh doanh sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp

– Trong doanh nghiệp có ít nhất hai người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Trong đó người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản buộc phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Các loại dịch vụ bất động sản tại Việt Nam – Cập nhật mới nhất 2
Các loại hình dịch vụ bất động sản hiện nay khá đa dạng

Dịch vụ tư vấn bất động sản

Theo khoản 8 điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, “Tư vấn bất động sản là hoạt động trợ giúp về các vấn đề liên quan đến kinh doanh bất động sản theo yêu cầu của các bên.”

Để kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản, tổ chứ, cá nhân phải thành lập doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm các nội dung sau: Tư vấn pháp luật về bất động sản; Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản; Tư vấn về tài chính bất động sản; Tư vấn về giá bất động sản; Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản.

Cho phép các bên tự do thỏa thuận các yêu cầu về nội dung, phạm vi tư vấn, quyền và nghĩa vụ của các bên, phí dịch vụ tư vấn bất động sản. Điều này được quy định tại diều 74 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Các loại dịch vụ bất động sản tại Việt Nam – Cập nhật mới nhất 3

Dịch vụ quản lý bất động sản

Theo khoản 5 điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, “Quản lý bất động sản là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về quản lý, khai thác và định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng hoặc người có quyền sử dụng đất.’

Để được phép kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, chủ thể phải thành lập doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu kinh doanh dịch vụ quản lý nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở thì phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở. Điều này được quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật Nhà ở 2014.

Doanh nghiệp thực hiện kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản sẽ thực hiện các hoạt động như: Bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản theo ủy quyền; Cung cấp các dịch vụ bảo đảm duy trì hoạt động bình thường của bất động sản; Tổ chứ thực hiện việc bảo trì, sửa chữa bất động sản; Quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng bất động sản của khách hàng theo đúng hợp đồng;…

Các quy định về nội dung, thời gian, phạm vi quản lý bất động sản, quyền và nghĩa vụ của các bên và giá dịch vụ quản lý bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Trên đây là nội dung giới thiệu về các loại dịch vụ bất động sản, quý khách vui lòng liên hệ Hotline RETI: 18008085 để được tư vấn cụ thể.