Văn khấn Rằm Tháng Giêng 2023 chi tiết nhất

0
303

Ngày Rằm Tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu sẽ có những điểm gì cần chú ý trong bài cúng. Cùng RETI tìm hiểu nhé!

Dân gian có câu “Giỗ Tết cả năm không bằng Rằm tháng Giêng” vì vậy, người dân cũng cẩn thận hơn nên ngày Rằm này luôn được xem là một trong những lễ Tết quan trọng nhất của người Việt.

Đọc ngay Mâm cỗ cúng rằm tháng giêng 2023 chi tiết nhất

Văn khấn Rằm Tháng Giêng
Văn khấn Rằm Tháng Giêng ngày Lễ Tết Nguyên Tiêu được xem là một thủ tục quan trọng trong lễ nghi của Người Việt

Văn khấn rằm tháng giêng tại nhà

Văn khấn rằm tháng giêng
Văn khấn rằm tháng giêng tại nhà

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: …

Ngụ tại: …

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm…, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ… nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ tại gia về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tốt lành. Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn rằm tháng giêng trong chùa

Văn khấn Rằm Tháng Giêng 2023 chi tiết nhất 1
Văn khấn Rằm tháng giêng tại chùa

Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương

Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương

Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương

Nguyện mây hương lành này;

Biến khắp mười phương giới;

Trong có vô biên Phật;

Vô lượng hương trang nghiêm;

Viên mãn đạo Bồ Tát;

Thành tựu hương Như Lai.

Dâng hương cúng dàng rồi, dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng thường ở khắp mười phương.

Thành kính chấp tay thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật

Phật thân rực rỡ tựa kim san;

Thanh tịnh không gì thể sánh ngang;

Vô Thượng Chí Tôn công đức mãn;

Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương. Phật đức bao la như đại dương;

Bảo châu tàng chứa đủ bên trong;

Trí tuệ vô biên vô lượng đức;

Đại định uy linh giác vẹn toàn.

Phật tại Chân Như pháp giới tàng;

Không sắc không hình chẳng bụi mang;

Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật;

Bỗng thấy tai nàn tận hóa tan.

Án phạ nhật ra hồng.

Án phạ nhật ra hồng.

Án phạ nhật ra hồng.

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo.

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

Con nay đều vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối.

Chí tâm sám hối: Xưa kia gây nên bao ác nghiệp; Đều vì ba độc: tham, sân, si; Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra; Hết thảy con nay xin sám hối.

Như vậy tất thảy bao nghiệp chướng; Ắt hẳn tiêu diệt không tàn dư; Niệm niệm âm vang tận pháp giới; Độ khắp chúng sinh nhập Bất Thoái

Sám hối phát nguyện rồi, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương.

Trên đây là văn khấn rằm tháng giêng đầy đủ và thành tâm nhất. Hy vọng Quý độc giả có một ngày Tết Nguyên Tiêu ấm cúng.

Đọc thêm Mâm cỗ cúng rằm tháng giêng 2023 chi tiết nhất

Tìm hiểu thêm về RETI tại

Facebook: RETI Proptech

Website: RETI.vn

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline: 1800 8085