Quy định về luật quy hoạch mới nhất năm 2023

0
805

Những đồ án quy hoạch lớn được hoàn thành là tiền đề để các thành phố lớn xây dựng, phát triển đô thị một cách đồng bộ, bền vững đồng thời đây cũng là cơ sở đế các nhà đầu tư nắm được xu hướng phát triển của khu vực và đưa ra các quyết định đầu tư hoặc giao dịch bất động sản khôn ngoan nhất. Hãy cùng RETI tìm hiểu luật quy hoạch mới nhất 2023 tại bài viết dưới đây.

Quy định về luật quy hoạch mới nhất năm 2023 1
Luật quy hoạch

Luật quy hoạch đô thị 2023

Hiện nay, luật quy hoạch đô thị 2023 mới nhất được quy định trong luật quy hoạch năm 2017. Luật Quy hoạch mới nhất được ban hành vào ngày 24/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Trong điều luật quy hoạch mới nhất có viết: Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định.

Đọc thêm: Cách kiểm tra thông tin quy hoạch đất trước khi mua

Các nghị định hướng dẫn luật quy hoạch mới nhất có thể kể đến

– Nghị quyết 63/NĐ-CP năm 2019 ban hành danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

– Nghị định 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.

– Thông tư 113/2018/TT-BTC quy định về giá trong hoạt động quy hoạch.

– Công văn 373/BKHĐT-QLQH ngày 22/01/2021 về việc hướng dẫn và cách thức, mức độ chi tiết tích hợp quy hoạch tỉnh.

Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch được duy trì trong luật quy hoạch đô thị 2023 bao gồm:

– Tuân theo quy định Luật Quy hoạch 2017, quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội bảo đảm kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường.

– Bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

– Bảo đảm tính nhân dân, sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân; bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân, trong đó lợi ích quốc gia là cao nhất; bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới.

– Bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, dự báo, khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước; bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch, tính bảo tồn.

– Bảo đảm tính độc lập giữa cơ quan lập quy hoạch với Hội đồng thẩm định quy hoạch.

– Bảo đảm nguồn lực để thực hiện quy hoạch.

– Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các cơ quan nhà nước.

Luật quy hoạch đô thị mới nhất 2023

Quy định về luật quy hoạch mới nhất năm 2023 2
Luat quy hoach do thi HCM mới nhất

Dành cho bạn đọc: Luật Quy hoạch đô thị và đề cương quy hoạch cho Hà Nội

Luật quy hoạch đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 – 2030 được định hướng tại tiểu mục 2 Mục II Nghị quyết 31/NQ-TW năm 2022 như sau:

– Nâng cao chất lượng quy hoạch với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài cho Thành phố;

– Thực hiện đồng bộ các quy hoạch: Quy hoạch phát triển không gian ngầm, không gian xanh, không gian sông nước, không gian văn hoá;

– Thực thi quy hoạch tích hợp ngành gắn với phương thức tạo quỹ đất, tài chính đô thị, phát triển giao thông, chính sách nhà ở, quản lý tài nguyên nước và chống ngập nước;

– Phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng đa trung tâm, kết nối vùng, đô thị xanh, đô thị thông minh, phát triển hài hoà giữa nông thôn và đô thị;

– Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị;

– Thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo nhà ở ven kênh rạch, chung cư cũ;

– Tiếp tục thực hiện lộ trình di dời các cơ sở công nghiệp, trường đại học, bệnh viện theo quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành; sử dụng có hiệu quả quỹ đất sau di dời để ưu tiên xây dựng công trình công cộng, phúc lợi xã hội;

– Phát triển ngành xây dựng, thiết kế, thi công với công nghệ hiện đại, phát triển vật liệu mới, năng lượng xanh, tái tạo, thân thiện môi trường;

– Đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp nước, thoát nước, chống ngập, xử lý chất thải; quản lý nghiêm việc khai thác, sử dụng nước ngầm;

– Củng cố hệ thống đê ven biển, cống ngăn triều, công trình thuỷ lợi ven sông phục vụ kiểm soát lũ, giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng;

– Ngăn chặn suy giảm tài nguyên nước và bảo đảm an ninh nguồn nước;

– Tập trung đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của Thành phố bảo đảm tổng thể, đồng bộ và hiện đại;

– Chủ động thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu của Thành phố trong liên kết phát triển;

– Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng logistics, nâng công suất bốc dỡ và kho chứa cảng biển, đón đầu các chuỗi cung ứng; hình thành trung tâm cung ứng dịch vụ logistics tầm cỡ khu vực.

Tại thủ đô Hà Nội, luat quy hoạch do thi được quy định theo định hướng theo Kế hoạch số 146 triển khai công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND TP Hà Nội vừa ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng nội dung, tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quy định về luật quy hoạch mới nhất năm 2023 3
Bản đồ quy hoạch Hà Nội theo chủ trường luat quy hoach do thi 2023

Theo quyết định, danh mục kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 gồm 236 đồ án, nhóm đồ án. Trong đó có 1 đồ án quy hoạch chung đô thị; 4 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, 146 đồ án, nhóm đồ án quy hoạch chi tiết đô thị; 34 đồ án thiết kế đô thị riêng; 14 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, 18 đồ án, nhóm đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng; 10 đồ án, nhóm đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng; 2 nhóm đồ án quy hoạch nông thôn; 2 nhóm đồ án quy chế quản lý kiến trúc, danh mục công trình kiến trúc có giá trị và 5 nhóm đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.

Việc xây dựng danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 gắn liền với bố trí nguồn vốn để tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công.

Bên cạnh đó, tiếp tục cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua xây dựng danh mục các đồ án quy hoạch để phủ kín quy hoạch theo thứ tự, tầng bậc tại các khu vực ổn định. Trên cơ sở đó, thành phố xác định các đồ án trọng tâm, phù hợp thực hiện năm 2021-2022 phục vụ yêu cầu quản lý của chính quyền các cấp và đầu tư xây dựng, hoàn thành đồng bộ và phủ kín 100% quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt.

UBND thành phố yêu cầu các loại hình quy hoạch, quy chế trong kế hoạch phải phù hợp với trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và thẩm quyền phê duyệt được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Kiến trúc; phù hợp với yêu cầu quản lý quy hoạch kiến trúc của thành phố.

Hồ sơ và nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phấn đấu hoàn thành trong quý II/2023 và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào quý III/2023.

Sau một thời gian thực hiện, Luật Quy hoạch đô thị đã xuất hiện những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các pháp luật chuyên ngành có liên quan, những văn bản pháp luật và nghị định hướng dẫn Luật quy hoạch sẽ được phát hành và phê duyệt trong thời gian tới. RETI sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về luat quy hoach đến quý độc giả.

Tìm hiểu thêm các thông tin về phan tich thi truong, phân tích kỹ thuật thị trường tài chính, chủ đầu tư cũng như bản tin bất động sản tại chuyên mục Pháp luật bất động sản tại RETI Blog

Các bài viết luật quy hoạch, luật quy hoạch đô sẽ tiếp tục được cập nhật và gửi đến quý độc giả vào thời gian sớm nhất

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ

Hotline: 18008085

Fanpage: RETI Proptech